Η φαντασία είναι σπουδαιότερο εφόδιο από τη γνώση, γιατί η γνώση περιορίζεται σε αυτό που καταλαβαίνουμε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενώ η φαντασία αγκαλιάζει όσα θα κατανοήσουμε στο μέλλον.