Ο γύρος του κόσμου με το WWF Αρκτική : Ο ήλιος του μεσονυκτίου
Αρκτικές περιοχές Η πολική νύχτα
Φλωρεντία Ευρώπη