Όταν ενώνουμε προτάσεις τη μία μετά την άλλη, χωρίς να χρησιμοποιούμε σύνδεσμο αλλά μόνο κόμμα, λέμε ότι έχουμε ασύνδετο σχήμα.

π.χ. Σηκώθηκε, πλύθηκε, ντύθηκε, έφαγε στα όρθια και βγήκε στον δρόμο.

(Παρ' ότι το παραπάνω σχήμα έχει "και" στο τέλος του, παραμένει ασύνδετο)

Όταν ενώνουμε προτάσεις στη σειρά με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο και, λέμε ότι έχουμε πολυσύνδετο σχήμα.

π.χ. Τα παιδιά του Ε2 και διαβάζουν και γράφουν και τραγουδούν και παίζουν όλα μαζί.