Σύμφωνα με αυτήν η μάθηση λαμβάνει χώρα εκτός τάξης, στο σπίτι, ενώ οι εργασίες και οι ασκήσεις γίνονται στην τάξη, με τη βοήθεια του δασκάλου.Οι μαθητές μαθαίνουν στο σπίτι τους με τη βοήθεια οπτικοακουστικού και άλλου υλικού, που ο δάσκαλος έχει δημιουργήσει , και στην τάξη θα κάνoυν τα καθήκοντα τους.


Έτσι, μπορεί ο δάσκαλος να περνά χρόνο με τους μαθητές που χρειάζονται τη βοήθειά του στην τάξη – και οι μαθητές μπορούν να συνεργάζονται για την επίλυση των προβλημάτων – αντί να κάθονται μόνοι τους στο σπίτι προσπαθώντας να κάνουν τις εργασίες τους, τις οποίες μπορεί να μην κατανοούν ή να μην έχουν κάποιον να τους βοηθήσει.
 

Το κείμενο προέρχεται από το Blog της Άννας Παπά.