Η αδράνεια Η μάζα
Η ταχύτητα Η επιτάχυνση (1)
Η επιτάχυνση (2) Η βαρύτητα
Βάρος - Μάζα Το έργο
Η κινητική ενέργεια Η δυναμική ενέργεια
Η θερμοκρασία Η μέτρηση της θερμοκρασίας
Τα άτομα Ο όγκος και η πυκνότητα