Σύμφωνα με αυτήν η μάθηση λαμβάνει χώρα εκτός τάξης, στο σπίτι, ενώ οι εργασίες και οι ασκήσεις γίνονται στην τάξη, με τη βοήθεια του δασκάλου.Οι μαθητές μαθαίνουν στο σπίτι τους με τη βοήθεια οπτικοακουστικού και άλλου υλικού, που ο δάσκαλος έχει δημιουργήσει , και στην τάξη θα κάνoυν τα καθήκοντα τους.