6

Τα "Σαΐνια" είναι το στρατηγείο μας για εξορμήσεις (μέσω των μαθημάτων και των στοχευμένων εργασιών μας) στην Ελλάδα , τον κόσμο, το σύμπαν, στις Επιστήμες, σε ανθρώπους που διακρίθηκαν στον τομέα τους και μπορούν ν' αποτελέσουν για εμάς υπόδειγμα ζωής κ.ά.

Μέσα από τον ιστότοπό μας, μαθαίνουμε την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, έτσι ώστε να έχουμε δικό μας έν απράθυρο στη γνώση !