ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στα Μαθηματικά θα έχουμε το μάθημα "01.08 Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις (06/10/2021)" και να κάνουμε στο Τετράδιο Εργασιών στη σελίδα 21 τις ασκήσεις 1, 2, 3 και το πρόβλημα 1, ενώ στη σελίδα 22 το πρόβλημα 2.

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Στη Γλώσσα θα έχουμε επανάληψη τις σημειώσεις των μαθημάτων που κάναμε ως σήμερα.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

Στα Φυσικά θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "01.09 Η υδροστατική πίεση (08/10/2021)" και να κάνουμε στο Τετράδιο Εργασιών τις "Εργασίες για το σπίτι" στη σελίδα 193.