ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στα Μαθηματικά θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "01.08 Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις (06/10/2021)" και να κάνουμε στο Βιβλίο Μαθητή, στη σελίδα 23, τις Δραστηριότητες 1 και 2 και στη σελίδα 24 τις "Ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση".

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Στην Ιστορία θα έχουμε επανάληψη στα μαθήματα "01.01 Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση (16/09/2021)", "01.02. Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στον Διαφωτισμό (24/09/2021)" και "01.03 Η αμερικανική και η γαλλική επανάσταση (28/09/2021)". Θα γράψουμε επαναληπτικό τεστ.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Κ.Π.Α.

ΜΟΥΣΙΚΗ