ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στα Μαθηματικά θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "01.07 Διαίρεση Φυσικών και Δεκαδικών αριθμών (29/09/2021)" και να κάνουμε στο Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών τα προβλήματα 1 και 2 στις σελίδες 19 και 20. Ακόμη θα έχουμε να κάνουμε στο Τετράδιο Μαθηματικών τις διαιρέσεις :

12,4 : 5,1    5,6 : 2    45,32 : 1,9    4 : 7

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Στη Γλώσσα θα έχουμε να ξέρουμε να διαβάζουμε σωστά το μάθημα "01.4 Δυο μέρες στο βουνό (05/10/2021)" και να γράψουμε στο Τετράδιο Γλώσσας τις προτάσεις και τα είδη τους από "Όσοι επιθυμείτε..." μέχρι "... που απαιτούνται". Ακόμα θα έχουμε να κάνουμε στο Τετράδιο Γλώσσας Χρονική Αντικατάσταση των ρημάτων "θα χρειαστείτε" και "απαιτούνται".

Την Τρίτη (12/10/2021) θα γράψουμε Επαναληπτικό στη Γλώσσα.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

Στα Φυσικά θα έχουμε το μάθημα "01.06 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή (01/10/2021)".

ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΦΥΤΟ

ΓΙΑΤΟΝ ΚΗΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ