ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Στη Γλώσσα θα έχουμε το μάθημα "01.3 Ταξιδεύοντας με ελέφαντα (29/09/2021)" και να ξέρουμε από τις σημειώσεις "Πώς δείχνουμε τον χρόνο". Στο Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας θα έχουμε τις ασκήσεις 10, 11 και 12 στις σελίδες 16 και 17.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Στην Ιστορία θα έχουμε να ξέρουμε από το μάθημα "01.03 Η αμερικανική και η γαλλική επανάσταση (28/09/2021)" στο κομμάτι της Γαλλικής Επανάστασης τη δεύτερη και την τρίτη ερώτηση ενώ από την τέταρτη να ξέρουμε τις περιόδους της Επανάστασης και τα πρόσωπα που τις χαρακτηρίζουν.

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΥΡΙΟ ΝΑ ΦΕΡΕΤΕ ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ 

ΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ