ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στα Μαθηματικά θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "01.07 Διαίρεση Φυσικών και Δεκαδικών αριθμών (29/09/2021)" και να κάνουμε στο Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών τις ασκήσεις 1 και 2  στη σελίδα 19.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Στην Ιστορία θα έχουμε να ξέρουμε από το μάθημα "01.03 Η αμερικανική και η γαλλική επανάσταση (28/09/2021)" την Αμερικανική Επανάσταση.

ΦΥΣΙΚΑ

Στα Φυσικά θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "01.06 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή (01/10/2021)" και να κάνουμε στο Τετράδιο Εργασιών Φυσικών τις "Εργασίες για το σπίτι" στη σελίδα 183.

Κ.Π.Α.

ΜΟΥΣΙΚΗ