ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στα Μαθηματικά θα έχουμε το μάθημα "01.07 Διαίρεση Φυσικών και Δεκαδικών αριθμών (29/09/2021)" και να κάνουμε στο Βιβλίο Μαθητή τις Δραστηριότητες 1 και 2 στη σελίδα 21.

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Στη Γλώσσα θα έχουμε να ξέρουμε να διαβάζουμε σωστά το κείμενο "01.3 Ταξιδεύοντας με ελέφαντα (29/09/2021)", να γράψουμε Αντιγραφή στο Τετράδιο Γλώσσας την 4η παράγραφο (από "Πέντε λεπτά αργότερα..." μέχρι "ο Ινδός αρνήθηκε"). Να κάνουμε γραμματική αναγνώριση (μόνο το είδος των λέξεων) την περίοδο "Πέντε λεπτά αργότερα οι τρεις συνταξιδιώτες έφταναν σε μια καλύβα, χτισμένη πλάι σε ένα χωράφι που το περιέζωνε ένας ψηλός φράχτης από πασσάλους." και επίσης, να κάνουμε συντακτική αναγώριση (Υποκείμενο, Ρήμα, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο, Προσδιορισμοί) στην περίοδο "Μέσα στην καλύβα υπήρχε ένας Ινδός και στο χωράφι ένας ελέφαντας.".

ΦΥΣΙΚΑ

Στα Φυσικά θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "01.05 Τριβή, μια σημαντική δύναμη (27/09/2021)" και να κάνουμε τις "Εργασίες για το σπίτι" στη σελίδα 179.

Κ.Π.Α.

 

Σύνδεσμοι για 3d εκτύπωση . Διαλέγουμε μικροαντικείμενα για να τυπώσουμε :

https://www.thingiverse.com/

https://www.myminifactory.com/category/education