ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στα Μαθηματικά θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "01.06 Πολλαπλασιασμός Φυσικών και Δεκαδικών Αριθμών (27/09/2021)" και να κάνουμε στο Τετράδιο Εργασιών τις ασκήσεις 2, 3 και 4 και τα προβλήματα 1 και 2 στις σελίδες 17 και 18.

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΑ

Στα Φυσικά θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "01.05 Τριβή, μια σημαντική δύναμη (27/09/2021)" και να κάνουμε τις "Εργασίες για το σπίτι" στη σελίδα 179.

 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Στη Γεωγραφία θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "05. Η περιφορά της Γης − Οι εποχές (29/09/2021)" και να κάνουμε την άσκηση στο Moodle.