ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στα Μαθηματικά θα έχουμε το μάθημα "01.01 Φυσικοί Αριθμοί (15/09/2021)" και να κάνουμε στο Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών τις ασκήσεις 1, 2 και 4 στη σελίδα 7 και το πρόβλημα 2 στη σελίδα 8.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Στην Ιστορία θα έχουμε από το μάθημα "01.01 Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση (16/09/2021)" να ξέρουμε να απαντούμε στις δύο πρώτες ερωτήσεις.

ΦΥΣΙΚΑ

Στα Φυσικά θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "01.02 Οι δυνάμεις (14/09/2021)".

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Στη Γεωγραφία θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "01. Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης (14/09/2021)".