Από αυτήν την εβδομάδα θα έχουμε "Ημέρες - Αφιερώματα" σε μαθήματα

Θα κάνουμε, δηλαδή, επαναλήψεις, κουΐζ , θα βλέπουμε βίντεο, θ' ακούμε μουσικές και βέβαια, θα κάνουμε παιχνίδια με έμπνευση από το μάθημα στο οποίο κάνουμε το αφιέρωμα.

Τη Δευτέρα θα έχουμε "Αφιέρωμα στην Ιστορία"

Ως εργασία, θα έχουμε να γράψουμε στο Τετράδιο Εμπέδωσης το γεγονός ή το πρόσωπο που μας έκανε εντύπωση σε όλη την Ιστορία που κάναμε φέτος.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ