Όταν μια δευτερεύουσα (ή εξαρτημένη όπως τη λέμε αλλιώς) πρόταση αρχίζει με έναν από τους χρονικούς συνδέσμους: όταν, όποτε, αφού, μόλις, πριν να, καθώς, άμα, ενώ, ώσπου, ώσπου να, σαν, λέγε­ται χρονική και χωρίζεται με κόμμα από την κύρια ή ανεξάρτητη πρόταση είτε αυτή γράφεται δεύτερη είτε πρώτη:

Donald Duck2π.χ. α. Θα σου τηλεφωνήσω, όταν είμαι έτοιμος.

β. Όποτε έρθεις απ' το χωριό, πέρασε να μου πεις τα νέα.

γ. Μόλις φτάσαμε στη στάση, ήρθε το λεωφορείο και φύγαμε,

δ. Θα σε περιμένω, ώσπου να ετοιμαστείς,

ε. Δε θα φύγω, πριν γυρίσεις.