Οι μετοχές του παθητικού ενεστώτα τελειώνουν σε : -μενος ή -μμενος

Οι παθητικές μετοχές του Παρακειμένου πολλές φορές χρησιμοποιούνται αντί για επίθετα και γι’ αυτό λέγονται επιθετικές μετοχές.

π.χ. : Το πήρε με τρεμάμενα χέρια.

Ήταν χαρούμενος που ξαναβρήκε τον φίλο του.

Οι εργαζόμενοι άντρες είναι περισσότεροι από τις γυναίκες.

Το τιμώμενο πρόσωπο στεκόταν πάνω στην εξέδρα.

Η μετοχή του Παθητικού Παρακειμένου των ρημάτων α΄ συζυγίας γράφεται με δύο -μ, όταν ο χαρακτήρας του θέματος του ρήματος είναι -π, -β, -φ ή πτ.