Τι ώρα αρχίζει η παράσταση και τι ώρα τελειώνει ;

disney 057Στην παραπάνω πρόταση οι λέξεις: αρχίζει και τελειώνει έχουν αντίθετη έννοια. Γι' αυ­τό οι λέξεις αυτές λέγονται αντώνυμα ή αντίθετα.

Παραδείγματα : άδειος - γεμάτος, ψηλά -χαμηλά, μεγάλος - μικρός, ανοίγω - κλείνω, πλούσιος - φτωχός, πρόθυμος - απρόθυμος, πλειοψηφία - μειοψηφία, φιλότιμος - αφιλότιμος, δικαιοσύνη - αδικία, έρχομαι - φεύγω, σκληρό - μαλακό, πολύ - λίγο, ευγενής - αγενής, πηγαίνω - επιστρέφω, άφιξη - αναχώρηση, εύγευστος - άγευστος, πλαστό - γνήσιο, μακρια - κοντά, εύκολα - δύσκολα, αργά - γρήγορα