Κάποια θηλυκά ουσιαστικά κλίνονται όπως στην αρχαία ελληνική γλώσσα, γι' αυτό λέγονται αρχαιόκλιτα.

Π.χ. η οδός της οδού, η λεωφόρος της λεωφόρου, η είσοδος της εισόδου κ.λπ.

  

Donald Duck2

 

Ενικός Αριθμός
Ονομ. η οδός η λεωφόρος η διάμετρος  
Γεν. της οδού της λεωφόρου της διαμέτρου  
Αιτ. τη(ν) οδό τη λεωφόρο τη(ν) διάμετρο  
Κλητ. - (οδό) - (λεωφόρο) -    
Πληθυντικός Αριθμός

Ονομ.

οι οδοί οι λεωφόροι οι διάμετροι διάμετρες
Γεν. των οδών των λεωφόρων των διαμέτρων  
Αιτ. τις οδούς τις λεωφόρους τις διαμέτρους διάμετρες
Κλητ. - (οδοί) -  (λεωφόροι) - (διάμετροι)  

Τα προπαροξύτονα έχουν διπλούς τύπους στην Ονομαστική και την Αιτιατική στον Πληθυντικό Αριθμό.

Κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα, στη Γενική του Ενικού και στις Γενική και Αιτιατική του Πληθυντικού Αριθμού.

Η Κλητική χρησιμοποιείται σπάνια.

 

Κράτα το