Τα ρήματα της Α΄ Συζυγίας (δηλαδή αυτά που δεν έχουν τονισμένη την κατάληξη -ω του Ενεστώτα) κρατούν την ορθογραφία του Ενεστώτα και στον Αόριστο.

Εξαιρούνται τα ρήματα σε -αινω που γράφουν τον Αόριστοο με -η.

8039103 orig

 

Τα ρήματα της Β΄ συζυγίας γράφουν τον Αόριστο με -η. Εξαιρούνται τα ρήματα μεθώ → μέθυσα και μηνώ μήνυσα.

8539395 orig