Ο Αισθητήρας Γυροσκοπίου

Εγκατάσταση Αισθητήρα Γυροσκοπίου

 

 

 

Παράδειγμα Αισθητήρα Γυροσκοπίου

 

 

 

Δομές Ελέγχου - Η Επανάληψη (Loop)

block loop lesson 

Δομές Ελέγχου - Η Επιλογή (Switch)

 

 

Μεταβλητές

Μεταβλητές - Variables

 

Παράδειγμα Μεταβλητών

 

 

Τα δικά μου blocks

Τα δικά μου blocks - MyBlocks