Ο αισθητήρας χρώματος

Α. Εγκατάσταση

 

Β. Παράδειγμα αισθητήρα χρώματος

 

 

 

Ο αισθητήρας Yπερήχων

Α. Εγκατάσταση Αισθητήρα Υπερήχων

 

Β. Παράδειγμα Αισθητήρα Υπερήχων

 

 

 

Ο αισθητήρας αφής

Α. Εγκατάσταση Αισθητήρα Αφής

 

 

Β. Παράδειγμα Αισθητήρα Αφής

 

 

 

Ο αισθητήρας γυροσκοπίου