Κατασκευή του διαστημικού οχήματος Tesla Cybertruck

με Lego WeDo 2.0 και Scratch 3.0