ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στα Μαθηματικά θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα  "01.12 Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. αριθμών (14/10/2021)" και να κάνουμε στο τετράδιο Εργασιών τις ασκήσεις 1, 2 και 3 στη σελίδα 29. 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Στην Ιστορία θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "02.01 Η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου (12/10/2021)" και να κάνουμε την άσκηση στο Moodle.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Για τις δεξιότητες θα έχουμε να ετοιμάσουμε (ανά δύο παιδιά) μια αφίσα που θα διαφημίζει την εφημερίδα μας "Τα Σαΐνια".

Κ.Π.Α.

ΜΟΥΣΙΚΗ