ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

Στη Γλώσσα θα έχουμε να ξέρουμε να διαβάζουμε σωστά το ποίημα "02.1 Το σπίτι μου (13/10/2019)" και να κάνουμε αναγνώριση όλων των ουσιαστικών.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στα Μαθηματικά θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "01.11. Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών (13/10/2021)" και να κάνουμε στο Βιβλίο Μαθητή τις δύο δραστηριότητες στη σελίδα 29 και τις "Ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση" στη σελίδα 30.

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΑ

Στα Φυσικά θα έχουμε το ίδιο μάθημα "01.09 Η υδροστατική πίεση (08/10/2021)".