ΓΛΩΣΣΑ

Στη Γλώσσα θα έχουμε να κάνουμε Επανάληψη στα μαθήματα  "01.1 Ο θαλασσοπόρος (14/09/2021)", "01.2 Τα ψάθινα καπέλα (20/09/2021)" "01.3 Ταξιδεύοντας με ελέφαντα (29/09/2021)" και "01.4 Δυο μέρες στο βουνό (05/10/2021)" επειδή θα γράψουμε επαναληπτικό. Από το  τελευταίο μάθημα θα έχουμε να επιλέξουμε από τις ασκήσεις 3 και 4 (σελ. 18, 19) για ποια θέλουμε να γράψουμε ανακοίνωση.

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Στην Ιστορία θα έχουμε να συμπληρώσουμε στο Moodle τις ασκήσεις (όσοι δεν τις έκαναν) από τα μαθήματα που κάναμε ως σήμερα "01.01 Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση (16/09/2021)", "01.02. Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στον Διαφωτισμό (24/09/2021)" και "01.03 Η αμερικανική και η γαλλική επανάσταση (28/09/2021)".

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ