ΓΛΩΣΣΑ

Στη Γλώσσα θα έχουμε να ξέρουμε "πώς κάνουμε περιγραφή" και πώς γράφουμε μια ανακοίνωση.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στα Μαθηματικά θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "01.08 Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις (06/10/2021)" και να κάνουμε στο Βιβλίο Μαθητή Μαθηματικών τις Δραστηριότητες 1 και 2 (σελ. 23) και τις "Ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση" (σελ. 24).

ΦΥΣΙΚΑ

Στα Φυσικά θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "01.08 Η πίεση (04/10/2021)" και να κάνουμε στο Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών τις "Εργασίες για το σπίτι" στη σελίδα 190.

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Στη Γεωγραφία θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "05. Η περιφορά της Γης − Οι εποχές (29/09/2021)" και να κάνουμε τις ασκήσεις στο Moodle.

 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΑ ΦΥΤΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΑ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ