ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Αύριο θα ολοκληρώσουμε το "Αφιέρωμα στην Ιστορία". Μελετούμε από το "Βυζάντιο, η χαμένη αυτοκρατορία" τις εργασίες "Διατροφικές Συνήθειες των Βυζαντινών", "Έθιμα - Μύθοι και Θρύλοι του Βυζαντίου" και "Λέξεις και Φράσεις από το Βυζάντιο", για να τις συζητήσουμε στην τάξη.

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ