ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στα Μαθηματικά θα έχουμε να μάθουμε τη διαίρεση των δεκαδικών αριθμών και να λύσουμε στο Τετράδιο Μαθηματικών τις διαιρέσεις που πήραμε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΑ

Στα Φυσικά θα έχουμε να διαβάσουμε το μάθημα "08.04 Απορρόφηση του ήχου (08/06/2021))".

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Στη Γεωγραφία θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "02.25 Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης (03/06/2021)".