ΓΛΩΣΣΑ

Στη Γλώσσα θα γράψουμε Έκθεση και θα περιγράψουμε ένα κοντινό μας πρόσωπο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΑ

Στα Φυσικά θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "08.01 Πώς παράγεται ο ήχος (19/05/2021)" .

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Στη Γεωγραφία θα έχουμε να ξέρουμε από το μάθημα "34.6 Η Πελοπόννησος (20/05/2021)" τις δύο πρώτες ερωτήσεις.