ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Στη Γλώσσα θα έχουμε το μάθημα "15.1 Τηλεόραση : Τα θετικά... και τα αρνητικά (17/05/2021)" και να κάνουμε στο Τετράδιο Γλώσσας τις ασκήσεις 1 και 2 στη σελίδα 37.

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

Στα Φυσικά θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "07.05 Απορρόφηση του φωτός (14/05/2021)" και να κάνουμε τις "Εργασίες για το σπίτι" στη σελίδα 141.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Στα Θρησκευτικά θα έχουμε να ξέρουμε την "Αναστάσιμη Προσευχή", επειδή θα τη γράψουμε αύριο στην Εμπέδωση.