ΙΣΤΟΡΙΑ

Στην Ιστορία θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "06.30α Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους (17/05/2021)", να κάνουμε το Moodle και από το Τετράδιο Εργασιών Ιστορίς τις ασκήσεις 1 και 3 στη σελίδα 39.

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

 

ΦΥΣΙΚΑ

Στα Φυσικά θα κάνουμε Επαναληπτικό Τεστ στα μαθήματα : "07.01 Διάδοση του φωτός (13/04/2021)", "07.02 Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα (14/04/2021)", "07.03 Φως και σκιές (11/05/2021)", "07.04 Ανάκλαση και διάχυση του φωτός (11/05/2021)", και "07.05 Απορρόφηση του φωτός (14/05/2021)".

 

Κ.Π.Α.

Στην Κ.Π.Α. θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "Β3. Η ελληνική πολιτεία προστατεύει τα δικαιώματά μας (16/04/2021)" και να ξέρουμε τις απαντήσεις στη σελίδα 54, τι είναι ο Συνήγορος του Πολίτη στη σελίδα 55, και να ξέρουμε να απαντούμε στην ερώτηση της σελίδας 55.