ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στα Μαθηματικά θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "07.43 Συμμετρία (10/05/2021)" και να κάνουμε στο Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών τις ασκήσεις 1 και 2 στη σελίδα 51, το πρόβλημα 1 και τη "Διερεύνηση - Επέκταση" στη σελίδα 52.

ΓΛΩΣΣΑ

Στη Γλώσσα παραμένουμε στο μάθημα "13.3 Μαθηματικές κατασκευές (10/05/2021)" και κάνουμε επανάληψη για το ενεστωτικό και το αοριστικό θέμα, τη μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και το αντίστροφο. Γράφουμε 10 ρήματα και το ενεστωτικό και αοριστικό θέμα του καθενός σε ενεργητική και παθητική φωνή, και κάνουμε 5 μετατροπές ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και άλλες 5 μετατροπής παθητικής σύνταξης σε ενεργητική.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Στην Ιστορία θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "06.29 Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία (11/05/2021)", να κάνουμε την άσκηση στο Moodle και από το Τετράδιο Εργασιών Ιστορίας την άσκηση 1 και να διαβάσουμε το κείμενο για το Σχίσμα των Εκκλησιών (άσκηση 5).

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ