ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στα Μαθηματικά θα έχουμε να ξέρουμε το μάθημα "07.43 Συμμετρία (10/05/2021)" και να κάνουμε στο Τετράδιο Εργασιών Μαθηματικών τις ασκήσεις 1 και 2 στη σελίδα 51, το πρόβλημα 1 και τη "Διερεύνηση - Επέκταση" στη σελίδα 52.

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Στη Γλώσσα παραμένουμε στο μάθημα "13.3 Μαθηματικές κατασκευές (10/05/2021)" και θα έχουμε να κάνουμε από το Τετράδιο Εργασιών Γλώσσας τις ασκήσεις 8, 9 και 10 στις σελίδες 33 και 34.

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Στη Γεωγραφία θα έχουμε να ξέρουμε τις τρεις πρώτες ερωτήσεις από το μάθημα "34.5 Η Στερεά Ελλάδα (22/04/2021)" και να χρωματίσουμε τον χάρτη στα Σαΐνια.