Σήμερα δεν κάναμε μάθημα, επειδή ασχοληθήκαμε με τον κήπο μας.