Παντελής Λινός Εμφανίσεις: 566
Η οδός Αναγνωσταρά Εμφανίσεις: 589
Η οδός Ευριπίδου Εμφανίσεις: 598
Η οδός Ερατούς Εμφανίσεις: 652