Βεδουΐνοι Εμφανίσεις: 429
Λάπωνες Εμφανίσεις: 409
Οι Τουαρέγκ Εμφανίσεις: 384
Η τούνδρα Εμφανίσεις: 446
Ο τάρανδος Εμφανίσεις: 471
Η πολική αρκούδα Εμφανίσεις: 528
Ζώα της τροπικής ζώνης Εμφανίσεις: 542
Ζώα της σαβάνας Εμφανίσεις: 537
Η έρημος Γκόμπι Εμφανίσεις: 487
Η Έρημος Ατακάμα Εμφανίσεις: 547