Βεδουΐνοι Εμφανίσεις: 435
Λάπωνες Εμφανίσεις: 409
Οι Τουαρέγκ Εμφανίσεις: 390
Η τούνδρα Εμφανίσεις: 453
Ο τάρανδος Εμφανίσεις: 471
Η πολική αρκούδα Εμφανίσεις: 528
Ζώα της τροπικής ζώνης Εμφανίσεις: 542
Ζώα της σαβάνας Εμφανίσεις: 543
Η έρημος Γκόμπι Εμφανίσεις: 487
Η Έρημος Ατακάμα Εμφανίσεις: 547