Βεδουΐνοι Εμφανίσεις: 463
Λάπωνες Εμφανίσεις: 430
Οι Τουαρέγκ Εμφανίσεις: 410
Η τούνδρα Εμφανίσεις: 474
Ο τάρανδος Εμφανίσεις: 496
Η πολική αρκούδα Εμφανίσεις: 549
Ζώα της τροπικής ζώνης Εμφανίσεις: 564
Ζώα της σαβάνας Εμφανίσεις: 565
Η έρημος Γκόμπι Εμφανίσεις: 511
Η Έρημος Ατακάμα Εμφανίσεις: 571