Τρωκτικά Εμφανίσεις: 537
Σκώληκες Εμφανίσεις: 585
Πρωτεύοντα Εμφανίσεις: 601
Προβοσκιδωτά Εμφανίσεις: 497
Οπληφόρα Εμφανίσεις: 435
Κνιδόζωα Εμφανίσεις: 569
Κητώδη Εμφανίσεις: 491
Αρθρόποδα Εμφανίσεις: 457
Αμφίβια Εμφανίσεις: 434
Ερπετά Εμφανίσεις: 385