Τρωκτικά Εμφανίσεις: 536
Σκώληκες Εμφανίσεις: 578
Πρωτεύοντα Εμφανίσεις: 601
Προβοσκιδωτά Εμφανίσεις: 493
Οπληφόρα Εμφανίσεις: 435
Κνιδόζωα Εμφανίσεις: 547
Κητώδη Εμφανίσεις: 491
Αρθρόποδα Εμφανίσεις: 456
Αμφίβια Εμφανίσεις: 434
Ερπετά Εμφανίσεις: 384