Τρωκτικά Εμφανίσεις: 559
Σκώληκες Εμφανίσεις: 608
Πρωτεύοντα Εμφανίσεις: 623
Προβοσκιδωτά Εμφανίσεις: 531
Οπληφόρα Εμφανίσεις: 459
Κνιδόζωα Εμφανίσεις: 604
Κητώδη Εμφανίσεις: 512
Αρθρόποδα Εμφανίσεις: 494
Αμφίβια Εμφανίσεις: 455
Ερπετά Εμφανίσεις: 406