Ο Εύξεινος Πόντος ή Μαύρη Θάλασσα είναι εσωτερική θάλασσα μεταξύ της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μικράς Ασίας. Επικοινωνεί με τη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω του Βοσπόρου, της Προποντίδας και του Ελλησπόντου και με τη Θάλασσα του Αζόφ μέσω του Ισθμού του Κερτς.

Ο όρος «Μαύρη Θάλασσα» δεν μπορεί να εντοπιστεί σε ημερομηνία νωρίτερη του 12ου αιώνα. Ο Στράβων αναφέρει πως στην αρχαιότητα, ο Εύξεινος Πόντος συχνά αποκαλείτο απλά Πόντος.

Η Μαύρη Θάλασσα είναι το μεγαλύτερο μη οξυγονωμένο θαλάσσιο σύστημα. Αυτό είναι αποτέλεσμα του μεγάλου βάθους της θάλασσας και της σχετικά υψηλής αλμυρότητας των νερών του βάθους.Η ανάμειξη του φρέσκου νερού με το θαλασσινό πεεριορίζεται στα150 μ., ενώ το νερό κάτω από την επιφάνεια αυτή εναλλάσσεται μόνο μια φορά ανά χίλια χρόνια.

Παντογνώστες - Κατερίνα