Η Ερυθρά θάλασσα είναι στενός θαλάσσιος βραχίονας του Ινδικού Ωκεανού. Την εποχή της «Εξόδου» των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, η Ερυθρά ονομαζόταν και Θάλασσα των Καλαμιών και ήταν τότε λίμνη.

Το βόρειο σημερινό τμήμα της, δυτικά της χερσονήσου Σινά, αναφέρεται στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης «Έξοδος», ότι διέσχισαν οι Ισραηλίτες.
Το όνομά της οφείλεται σε πλήθος μικρών ζωοφύτων που επιπλέουν σε μεγάλη έκταση επ' αυτής από τα αρχαία χρόνια, προσδίδοντάς της χρώμα ερυθρωπό.
Επί το πλείστον οι ακτές της Ερυθράς είναι χαμηλές και αμμώδεις, ο δε βυθός της κοντά στις ακτές είναι απότομος και ακανόνιστος, και σε πάρα πολλά σημεία πολύ επικίνδυνος.

Παντογνώστες - Ναταλία