Η Μεσόγειος είναι γνωστή από τα αρχαία χρόνια ως μεγάλη κλειστή θάλασσα, που στα δυτικά συνδέεται με τον Ατλαντικό Ωκεανό, και στα ανατολικά με την Ερυθρά Θάλασσα. Η πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει ιστορικά στους Λατίνους κοντά στα μέσα του 3ου αιώνα, που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων θάλασσα.
Οι αρχαίοι Έλληνες αναφέρονται σ' αυτήν περιφραστικά, είτε προς τον έξω από τις Ηράκλειες Στήλες απλούμενο ωκεανό, είτε όπως ο Στράβων την  «η εντός και καθ' ημάς λεγόμενη θάλασσα», προσδιορισμό που πιστά μιμήθηκαν αργότερα και οι Ρωμαίοι και την μετέφρασαν σε «mare nostrum».

Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης την ονομάζει θάλασσα έναντι εκείνου του ωκεανού. Το ίδιο και ο Πολύβιος ενώ άλλοι Ρωμαίοι χρησιμοποιούν τον όρο «mare internum» ή «mare insentinum» καθώς και «Mare magnum».

Παντογνώστες - Παντελής Κ.