Α : Αμοιβάδα Εμφανίσεις: 19
Β : Βακτήρια Εμφανίσεις: 30
Β : Βλάστηση μεσογειακή Εμφανίσεις: 36
Β : Βόλγας Εμφανίσεις: 72
Β: Βερν Ιούλιος Εμφανίσεις: 72
Δ : Διαμάντι Εμφανίσεις: 49
Ζ : Ζαφείρι Εμφανίσεις: 35
Η : Ηρόδοτος Εμφανίσεις: 27
Ι : Ινδία Εμφανίσεις: 63
Ι : Ιός Εμφανίσεις: 29