Α : Αμοιβάδα Εμφανίσεις: 37
Β : Βακτήρια Εμφανίσεις: 51
Β : Βλάστηση μεσογειακή Εμφανίσεις: 52
Β : Βόλγας Εμφανίσεις: 102
Β: Βερν Ιούλιος Εμφανίσεις: 91
Δ : Διαμάντι Εμφανίσεις: 67
Ζ : Ζαφείρι Εμφανίσεις: 52
Η : Ηρόδοτος Εμφανίσεις: 48
Ι : Ινδία Εμφανίσεις: 81
Ι : Ιός Εμφανίσεις: 51