Α : Αμοιβάδα Εμφανίσεις: 10
Β : Βακτήρια Εμφανίσεις: 16
Β : Βλάστηση μεσογειακή Εμφανίσεις: 35
Β : Βόλγας Εμφανίσεις: 70
Β: Βερν Ιούλιος Εμφανίσεις: 68
Δ : Διαμάντι Εμφανίσεις: 38
Ζ : Ζαφείρι Εμφανίσεις: 35
Η : Ηρόδοτος Εμφανίσεις: 13
Ι : Ινδία Εμφανίσεις: 62
Ι : Ιός Εμφανίσεις: 15