Αντώνυμα ή Αντίθετα Εμφανίσεις: 6722
Αντωνυμίες Εμφανίσεις: 10505
Αριθμητικά Εμφανίσεις: 17976
Δικατάληκτα επίθετα Εμφανίσεις: 14017
Έναρθρα και Άναρθρα Ουσιαστικά Εμφανίσεις: 6564
Επίθετα Εμφανίσεις: 6141
Επίθετα - Παραθετικά Επιθέτων Εμφανίσεις: 11971
Επίθετα σε -ής -ιά -ί Εμφανίσεις: 4392
Η Προστακτική Εμφανίσεις: 7832
Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -η και -ος Εμφανίσεις: 8993