Αντώνυμα ή Αντίθετα Εμφανίσεις: 6617
Αριθμητικά Εμφανίσεις: 17670
Δικατάληκτα επίθετα Εμφανίσεις: 13267
Έναρθρα και Άναρθρα Ουσιαστικά Εμφανίσεις: 6317
Επίθετα Εμφανίσεις: 5920
Επίθετα - Παραθετικά Επιθέτων Εμφανίσεις: 10909
Επίθετα σε -ής -ιά -ί Εμφανίσεις: 4157
Η Προστακτική Εμφανίσεις: 6990
Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -η και -ος Εμφανίσεις: 8726
Οι εγκλίσεις των ρημάτων Εμφανίσεις: 11492