Αντώνυμα ή Αντίθετα Εμφανίσεις: 6658
Αντωνυμίες Εμφανίσεις: 10386
Αριθμητικά Εμφανίσεις: 17786
Δικατάληκτα επίθετα Εμφανίσεις: 13614
Έναρθρα και Άναρθρα Ουσιαστικά Εμφανίσεις: 6432
Επίθετα Εμφανίσεις: 6005
Επίθετα - Παραθετικά Επιθέτων Εμφανίσεις: 11467
Επίθετα σε -ής -ιά -ί Εμφανίσεις: 4263
Η Προστακτική Εμφανίσεις: 7322
Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -η και -ος Εμφανίσεις: 8846