Η φράση ο ίδιος - η ίδια - το ίδιο και το επίθετο μόνος - μόνη - μόνο χρησιμοποιούνται ως Οριστικές Αντωνυμίες. Δείχνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ξεχωρίζει από κάποιο άλλο του ίδιου είδους.

Το μόνος - μόνη - μόνο συνοδεύεται πάντα και από τον αδύνατο τύπο της προσωπικής αντωνυμίας.

Όταν το επίθετο μόνος - μόνη - μόνο συνοδεύεται από άρθρο, τότε είναι επίθετο και όχι αντωνυμία.

π.χ. Ήρθε μόνος του να με βρει : Οριστική Αντωνυμία  Ο μόνος που δεν ήρθε ήταν ο Παντελής : Επίθετο

Αντίθετα όταν το ίδιος - ίδια - ίδιο δε συνοδεύεται από άρθρο, τότε είναι επίθετο.

π.χ. Μου μίλησε η ίδια η συυγραφέας : Οριστική Αντωνυμία   Ο Κωστής είναι ίδιος ο πατέρας του : Επίθετο.