Παντελής Λινός Εμφανίσεις: 540
Η οδός Αναγνωσταρά Εμφανίσεις: 580
Η οδός Ευριπίδου Εμφανίσεις: 591
Η οδός Ερατούς Εμφανίσεις: 622