Βεδουΐνοι Εμφανίσεις: 417
Λάπωνες Εμφανίσεις: 404
Οι Τουαρέγκ Εμφανίσεις: 382
Η τούνδρα Εμφανίσεις: 439
Ο τάρανδος Εμφανίσεις: 466
Η πολική αρκούδα Εμφανίσεις: 520
Ζώα της τροπικής ζώνης Εμφανίσεις: 539
Ζώα της σαβάνας Εμφανίσεις: 531
Η έρημος Γκόμπι Εμφανίσεις: 482
Η Έρημος Ατακάμα Εμφανίσεις: 533