Βεδουΐνοι Εμφανίσεις: 408
Λάπωνες Εμφανίσεις: 396
Οι Τουαρέγκ Εμφανίσεις: 376
Η τούνδρα Εμφανίσεις: 431
Ο τάρανδος Εμφανίσεις: 461
Η πολική αρκούδα Εμφανίσεις: 511
Ζώα της τροπικής ζώνης Εμφανίσεις: 534
Ζώα της σαβάνας Εμφανίσεις: 524
Η έρημος Γκόμπι Εμφανίσεις: 476
Η Έρημος Ατακάμα Εμφανίσεις: 522