Τρωκτικά Εμφανίσεις: 503
Σκώληκες Εμφανίσεις: 539
Πρωτεύοντα Εμφανίσεις: 540
Προβοσκιδωτά Εμφανίσεις: 454
Οπληφόρα Εμφανίσεις: 420
Κνιδόζωα Εμφανίσεις: 475
Κητώδη Εμφανίσεις: 456
Αρθρόποδα Εμφανίσεις: 420
Αμφίβια Εμφανίσεις: 410
Ερπετά Εμφανίσεις: 374