Τρωκτικά Εμφανίσεις: 522
Σκώληκες Εμφανίσεις: 561
Πρωτεύοντα Εμφανίσεις: 583
Προβοσκιδωτά Εμφανίσεις: 466
Οπληφόρα Εμφανίσεις: 429
Κνιδόζωα Εμφανίσεις: 492
Κητώδη Εμφανίσεις: 480
Αρθρόποδα Εμφανίσεις: 439
Αμφίβια Εμφανίσεις: 425
Ερπετά Εμφανίσεις: 380