Τετάρτη 18/10/2017 Εμφανίσεις: 85
Τρίτη 17/10/2017 Εμφανίσεις: 86
Δευτέρα 16/10/2017 Εμφανίσεις: 89
Παρασκευή 13/10/2017 Εμφανίσεις: 119
Πέμπτη 12/10/2017 Εμφανίσεις: 97
Τετάρτη 11/10/2017 Εμφανίσεις: 79
Τρίτη 10/10/2017 Εμφανίσεις: 102
Δευτέρα 09/10/2017 Εμφανίσεις: 123
Παρασκευή 06/10/2017 Εμφανίσεις: 120
Πέμπτη 05/10/2017 Εμφανίσεις: 141