Α : Αμοιβάδα Εμφανίσεις: 4
Β : Βακτήρια Εμφανίσεις: 6
Β : Βλάστηση μεσογειακή Εμφανίσεις: 10
Β : Βόλγας Εμφανίσεις: 58
Β: Βερν Ιούλιος Εμφανίσεις: 40
Δ : Διαμάντι Εμφανίσεις: 27
Ζ : Ζαφείρι Εμφανίσεις: 29
Η : Ηρόδοτος Εμφανίσεις: 5
Ι : Ινδία Εμφανίσεις: 53
Ι : Ιός Εμφανίσεις: 8